top of page

על השיטה

 שיטת טרנספורמציה, של הסרת מגבלות, של עיצוב פתרונות, פתרונות אתגרים בנושאי תקשורת, אסטרטגיות לעיצוב העתיד, הגדרת מטרות, אסטרטגיות של הישגים והיווצרות התוצאה.

 • היא שיטה , שעוזרת להסיר מגבלות, לגבש פתרונות, לבנות תקשורת מקרבת, לתכנן לטווח ארוך, להציב ולהשיג מטרות, לשנות תפיסות ואמונות ועוד אינסוף שימושים אפשריים. 

 • מייסד השיטה, פבל פיסקריוב, רשם אותה כפטנט ברוסיה בספטמבר 2015

 • הנוירוגרפיקה כבר הוכיחה את יכולתה לשפר את תפקודם של יחידים, קבוצות וארגונים כאחד.
   

נוירוגרפיקה

בנקודות

נוירוגרפיקה מאפשרת לכל אחד לצייר כל תחום וכל נושא בחיים, שרוצים לשים עליו דגש כמו: יחסים בין אישיים או זוגיות, הורות, התפתחות מקצועית ואישית, רווחה כלכלית או כל מה שאפשר לחשוב עלו, הופך להיות נושא לעבודה הנוירוגרפית.

תהליך נוירוגרפי מכוון לשינוי בנושא הנבחר. בתהליך נוירוגרפי משתחררים מאמונות ומגבלות שגרמו למצב הקיים ומגייסים את האנרגיות והמשאבים לטובת הנושא הרצוי. נוירוגרפיקה מזמינה לכיוון עצמי מאוד עמוק, מדויק ואסתטי.

נוירוגרפיקה

מה זה

 • נוירוגרפיקה מאפשרת להגיע לאיזון פנימי וחיצוני.
   

 • העבר-קיימים הרבה מחסומים מהעבר, שנצברו לאורך החיים ומפריעים להתקדם. השיטה הזאת מאפשרת בצורה גרפית לפרוץ את המחסומים ולפנות את הדרך למשהו חדש, לשנות נקודת מבט ופרשנות על אירועי העבר.
   

 • ההווה- תרגול תשומת לב, נוכחות ומיקוד.
   

 • העתיד- נוירוגרפיקה עוסקת גם באומנות בניית העתיד, תכנון משאלות, וחלומות מטרות, אירועים ופעולות על קו הזמן.

מה אפשר לעשות עם נוירוגרפיקה

ייחודו של אימון המפעיל אמצעים נוירוגרפיים הוא בכך שהמשתתפים בו פעילים; שמתרחשות בו זרימה, סינרגיה ברמה גבוהה, שינויים חיוביים במצבים שונים, ורבות מהבעיות המועלות בו באות על פתרונן.

תורת הנוירוגרפיקה מבוססת על עקרונות מדעיים. היא מנצלת את הידע על החשיבה החזותית ותואמת את הגישות והאסכולות הפסיכולוגיות השונות: הנוירופסיכולוגיה, הפסיכולוגיה האנליטית, גישת הגשטאלט, פסיכוסינתזה, הפיסכולוגיה החברתית, ותיאוריית הניהול.

תורת הנוירוגרפיקה

 • שמה הייחודי של השיטה

 • הקו הנוירוגרפי.

 • דפוס נוירוגרפי/צימוד/עיגול פינות

 • האלגוריתם הבסיסי.

 • עשר עקרונות של נוירוגרפיקה

 • 9 מודולים

נכסי
השיטה
נוירוגרפיקה

 • "הסרת מגבלות" - עבודה עם קשיים פנימיים של הנושא

 • "נוירו-קומפוזיציה" - אומנות בניית העתיד

 • "נוירו-הצבע " -  תורת חמשת האלמנטים הסינית

 • "נוירו-סקצ'ינג" - ציור נוירוגרפי מהיר

 • "נוירו-מנדלה" - בנייה של פוטנציאל מנהיגות

 • "נוירו-סינתזה" - בניית פרספקטיבה של התפתחות אישית

 • "נוירו-תקשורת" - בניית תקשורת אפקטיבית

 • "נוירו-מטרה" - אסטרטגיות לפתרון בעיות עסקיות

 • "נוירו-זמן" - אסטרטגיות להגדרה ובנייה של העתיד על קו הזמן

9 מודולים

מסלולי הכשרה

לבעלי מקצוע 

 • נוירוגרפיקה נפשית;

 • נוירוגרפיקה של ההישגים;

 • דרמת הצבע;

 • הבנייה נוירוגרפית;

 • פרספקטיבה נוירוגרפית;

 • תבניתיות נוירוגרפית;  

 • האסכולה הנוירוגרפית;

 • תרשים זרימה נוירוגרפי;

 • אימון נוירוגרפי;

 • נוירוגרפיקה;

 • נירופלאנר;

 • נוירוגרפיטי;

 • רישום נוירוגרפי (נוירו-סקצ'ינג);

 • תיעוד נוירוגרפי (נוירו-סקרייבינג);

 • איפשור (פסיליטציה) נוירוגרפי;

 • נוירו-זום;  

 • דפוס עצבי (נוירו-פאטרן);

 • נוירו-קפה;

מושגי מפתח בתיאוריה וביישום

 • Black Facebook Icon
bottom of page